A- of B-klas?

Hoe kom je in een A- of B-klas terecht?

De manier waarop de eerste kennismaking met praktijk en technologie verloopt, is erg belangrijk. Tijdens deze lessen worden de basisvaardigheden van mechanica, hout en elektriciteit aangeleerd zoals: het nauwkeurig meten, gevoel voor afwerking, zin voor methodiek. Iedere jongen of meisje kan op die manier diverse technieken ontdekken om later, na het 1ste of 2de jaar, vlotter tot een echte keuze te komen.

In onze eerste graad zetten de leerlingen bovendien de eerste stappen in de boeiende wereld van de informatietechnologie. Op het einde van het tweede jaar maakt iedereen een richtinggevende keuze. Afhankelijk van wat men beslist, is er een beduidend verschil in niveau van theoretische kennis, praktijkpakket, enz… Op dat moment is het advies van de klassenraad cruciaal. De leerkrachten kennen de jongen/het meisje en de moeilijkheidsgraad van de 3de.

Bij de inschrijving kunnen de ouders in overleg met hun zoon of dochter kiezen voor 1IW, 1ME of 1B. Het is daarbij erg belangrijk dat ze terdege rekening houden met de opvallende verschillen op het vlak van theoretische en praktische vakken, zoals het op de vorige bladzijden werd uitgelegd. Wie zich na de lagere school in het eerste jaar TSO inschrijft, wordt getest door de school in samenwerking met de Lessius Hogeschool.

De ouders worden door de studieleider gecontacteerd wanneer een opvallend testresultaat een gesprek noodzakelijk maakt. In dat geval worden de resultaten met de ouders persoonlijk besproken en dan kan uiteraard de studiekeuze bijgestuurd worden. Dit overleg is louter adviserend omdat de ouders uiteindelijk beslissen over de gekozen studierichting.

De leerlingen die ook theoretisch vaardig zijn komen in een 1IW- of 1ME-klas en de leerlingen met meer praktische zin en minder theoretische aanleg komen in een 1B-klas terecht. Hierdoor ontstaan vrij homogene klassen waarbij iedere leerling de beste kansen krijgt. Het overschakelen van een leerling in een 1IW-, 1ME-, of 1B-klas, gebeurt nooit zonder de toestemming van de ouders.