3de Graad TSO

Industriële wetenschappen

5TIW6TIW
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands33
Wiskunde78
Industriële wetenschappen
Elektriciteit / Elektronica / Elektromechanica / Mechanica / Projecten109
Toegepaste chemie22
Toegepaste fysica22

De richting Industriële wetenschappen biedt de leerlingen een zeer universele vorming zonder enige specialisatie.

Enerzijds is er het grote pakket wiskunde en de toepassingen ervan in wetenschappelijke en technische vakken, en anderzijds is er het taalonderwijs (Nederlands, Frans, Engels) waarbij de individuele ontwikkeling centraal staat. De zelfactiviteit en het kritisch denken van de leerlingen worden sterk ontwikkeld.

De wetenschappelijke, technische opleiding die de leerlingen in de richting IW meekrijgen, vormt een goede basis voor verdere studie in het voortgezet onderwijs.

Motivatie en studie-ijver, naast de nodige aanleg, zijn onvoorwaardelijke eigenschappen voor de student IW.

De studierichting IW is de meest theoretische richting op onze school.

Afgestudeerden kunnen terecht in alle studierichtingen van het hoger onderwijs, zowel universitair als niet-universitair

Chemie

5TC6TC
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Informatica11
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands22
Wiskunde44
Toegepaste Biologie12
Analytische chemie + labo66
Chemische technologie + labo44
Organische chemie + labo44
Toegepaste fysica + labo32

De leerlingen die kiezen voor de 3de graad Chemie hebben reeds een basiskennis verworven in het 3de en 4de jaar. Ook sterk gemotiveerde leerlingen uit andere doorstromingsrichtingen kunnen in het 5de jaar nog met deze studie beginnen.

De nadruk ligt op de technische vakken, meer bepaald de organische en analytische chemie en chemische technologie. In de organische chemie bestudeert men de eigenschappen en reacties van koolstofverbindingen. Deze moleculen spelen een belangrijke rol in de natuur. Daarnaast vormen organische verbindingen de basis van de kunststoffen-chemie. In de analytische chemie komen in het theoretisch gedeelte de algemene chemische principes aan bod die de basis vormen van de klassieke analysemethoden. In het labo worden zowel klassieke als courante instrumentele methoden praktisch aangeleerd. De chemische technologie vertrekt van de principes uit de natuurkunde en bestudeert de toepassing ervan in industriële installaties.

In het 6de jaar worden de technische vakken aangevuld met biochemie wat belangrijk is voor het begrijpen van processen die zich afspelen in levende organismen.

Afgestudeerden kunnen terecht:

 • in de industrie: als operator in een chemische productie-eenheid.
 • als laborant in alle scheikundige, biochemische en farmaceutische laboratoria.
 • in het hoger onderwijs: vele richtingen zijn mogelijk: bachelor en master, dankzij het sterk algemeen vormend karakter van de technische vakken en de aandacht voor algemene vakken.

Elektromechanica

5TEM6TEM
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands22
Wiskunde44
Elektromechanische processen55
Elektriciteit / Elektronica / Elektro-mechanica / Mechanica / Projecten1818

In de 5de en 6de jaren Elektromechanica wordt de basis, die gelegd werd in de 2de graad, verder ontwikkeld.

In elektriciteit worden de elektrische machines onderzocht met de bijhorende toepassingen van de elektronica. Technologie, technisch tekenen en praktische proeven maken onderhoud en tekeninglezen van industriële installaties mogelijk.

In mechanica geven sterkteleer, analyse van mechanische systemen, labo mechanica en praktijk inzicht in de bouw en werking van vele machines (pompen, compressoren, verbrandingsmotoren). Natuurlijk komen de leerlingen ook in contact met automatie-systemen (CNC – PLC – CAD/CAM).

Tijdens het vak automatie worden de verbanden tussen mechanica, elektriciteit en elektronica duidelijker en groeit het inzicht in het sturen van processen. Zo verwerven de leerlingen een uitgebreide technische vorming zonder echte specialisatie.

Afgestudeerden kunnen terecht:

 • in de industrie: als gekwalificeerd technicus bij onderhoud, technisch tekenen, productie, controle.
 • in het voortgezet onderwijs: vele richtingen zijn mogelijk (7de specialisatiejaar, bachelor, master…) dankzij het sterk algemeen vormend karakter van de technische vakken en aandacht voor de algemene vakken.

Industriële informatie & Communicatie technologie

5TIIC6TIIC
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands22
Wiskunde44
TV Industriële ICT1818

In de richting Industriële informatie & Communicatie technologie komen alle hedendaagse aspecten van de informatica aan bod zoals: de bijzonderheden van het Windows operating system, programmatie in Visual Basic (VB.Net), netwerkinstallatie, configuratie en beheer, gebruik van het Internet, eenvoudig website design.

Het blijft een technisch georiënteerde richting. Dit betekent dat ruim aandacht uitgaat naar de technologische aspecten van de informatica zoals de opbouw van een PC met zijn voeding, het moederbord en interfacekaarten, de microprocessor in het algemeen met zijn eigenschappen, microcontrollers en hun toepassing in de industrie, PLC’s, interfacetechnieken en de geautomatiseerde controle van processen.

De studierichting staat open voor alle leerlingen uit de 2de graad TSO Elektriciteit-elektronica, Elektromechanica of Industriële wetenschappen. Noodzakelijk van bij de start is een basiskennis van de elektriciteit. Deze wordt in het 5de jaar verder wiskundig en wetenschappelijk onderbouwd en aangevuld met kennis van elektronica (componenten en schakelingen), nodig om de technische opbouw van computers, interfaces en netwerken te kunnen begrijpen en toepassen. Laboratoriumwerk, waarbij de leerlingen schakelingen, metingen, instellingen en configuraties uitvoeren, zal hen helpen bij het verwerken van de theoretische leerinhouden.

Afgestudeerden kunnen terecht:

 • in de industrie: als PC-technicus.
 • in KMO’s als ondersteuning en onderhoud van de informatica infrastructuur.
 • in een 7de specialisatiejaar dat informatica georiënteerd is.
 • in het voortgezet onderwijs: bachelor in de ICT, bachelor multimedia en computertechnologie of master in de ICT.

Elektromechanische Technieken Duaal

5EMT
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans2
Geschiedenis1
Katholieke godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands2
Wiskunde3
Specifieke vakken/stage19

Vanaf het schooljaar 2017-2018 starten we in het eerste jaar van de derde graad met een nieuwe richting : Elektromechanisch Technieken Duaal (EMT). Dit nieuwe aanbod kadert in het proefproject “Schoolbank op de werkplek” van het departement Onderwijs.

In het duaal leertraject EMT combineer je het beste uit twee werelden: leren op school en leren op de werkplek. Zo krijg je in een minimum aan tijd een sterke theoretische basis én een fikse dosis praktijkervaring mee. Kortom, zo breng jij boekenkennis tot leven!

Op school krijg je nog steeds de algemene vorming en een groot deel van de theorie, maar ook in de bedrijven wordt een deel van de leerstof aangeboden door ervaringsdeskundigen van deze bedrijven.  Daarnaast  zet je in de technologiebedrijven de theorie direct om in de praktijk. Zo ontwikkel je nog tijdens je studies relevante werkvloerervaring en heb je meteen een flinke stap voor op je leeftijdgenoten. Ook je latere overstap naar de hogeschool of naar je eerste job wordt zo veel kleiner en eenvoudiger.

In het eerste jaar van de derde graad wordt gefocust op preventief onderhoud. In een modulair systeem komen veiligheid, mechanica, elektriciteit, hydraulica, pneumatica, elektronica en automatisatie aan bod. Elke module wordt afgesloten met enkele dagen in het bedrijf. Op het einde wordt afgesloten met een ervaringsperiode van vier weken. In het tweede jaar van de derde graad wordt de klemtoon gelegd op correctief  onderhoud.

Om na het secundair zoveel mogelijk wegen open te houden kiezen we ook voor drie uur wiskunde.

Dit project loopt in samenwerking met Agoria, de federatie van technologische bedrijven. Onze school werkt voor deze nieuwe richting onder andere samen met Umicore,  liftenfabrikant ThyssenKrupp en Vinci facilities.

Afgestudeerden kunnen terecht :

 • In het hoger onderwijs : professionele bachelor elektromechanica, automatisatie, ontwerp-en producttechnologie, industrieel productontwerper, luchtvaarttechnologie,… Via een schakeljaar behoort ook een academische bachelor tot de mogelijkheden.
 • In het bedrijfsleven als productie-operator of technieker onderhoud. Afhankelijk van je interesse en je competenties kan je via opleidingen en ervaringen doorgroeien tot procestechnieken, werkvoorbereider, afsteller-regelaar of ontwerper-tekenaar. Ook een loopbaan in het onderwijs behoort tot de mogelijkheden.

Autotechnieken

5TAT6TAT
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands22
Wiskunde22
Realisaties Autotechnieken (*stage)86+*2
TV Autotechnieken
Elektriciteit - Elektronica33
Labo auto22
Technisch schemalezen11
Technologie
motoren43
onderstel - chassis23

De richting Autotechnieken: Gezien de zeer snelle evolutie in de autosector is het absoluut noodzakelijk en verantwoord om een opleiding autotechnieken op technisch niveau te starten. Op die manier willen we bekwame autotechnici van vandaag vormen, die de nieuwste technologie in een moderne garage beheersen en die mogelijk een eigen garage kunnen uitbouwen.

Om in onze 3de graad TSO Autotechnieken te starten, moet je het 4de jaar TSO met succes beëindigd hebben. Je bent best geïnteresseerd in techniek, motoren, auto’s en elektronica en bij voorkeur kom je uit de studierichtingen Elektromechanica, Elektriciteit-elektronica of Mechanische technieken.

Door het profiel van de studierichting krijg je als leerling een polyvalente vorming voor het begeleiden en uitvoeren van werkzaamheden aan auto’s.

Zo kan je na je studies in heel wat functies binnen autobedrijven aan de slag. Maar als afgestudeerd autotechnieker heb je ook veel mogelijkheden buiten de arbeidsmarkt.

Je kan immers verder studeren in het hoger onderwijs van het korte type: professionele bachelors in auto-expertise, motorvoertuigtechniek, automechanica.

Uiteraard kan je ook verscheidene 7de specialisatiejaren aan: landbouwmachines, toegepaste autotechnieken, bedrijfsvoertuigen, auto-elektriciteit.

Mechanische vormgevingstechnieken

5TMVT6TMVT
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands22
Wiskunde22
Realisaties Mechanische Vormgevingstechnieken (*stage)108+*2
Mechanische Vormgevingstechnieken
Mechanica / Vormgeving / Materialen / Hydropneumatica / Elektriciteit1010

Je voelt je aangesproken tot moderne en snel evoluerende technologieën. Je hebt een praktische interesse voor machinewerk. Je hebt verantwoordelijkheidszin en bent bereid om je uitvoeringsgerichte kwaliteiten verder te ontplooien, dan is Mechanische vormgevingstechnieken iets voor jou. Je voorbereiding op klassieke machines als boor-, draai- en freesmachines en een initiatie computer gestuurde machines, CAD en ICT dienen als basis voor je verdere studie.

Door zijn geïntegreerde aanpak geeft deze afdeling je de nodige inzichten in CNC (computergestuurde machines), werkvoorbereiding en verspaningstechnologie. De praktische kant leer je in een schitterende werkplaats met de allermodernste CNC-machines. Technische tekeningen maak je met ACAD en INVENTOR en het gebruik van ICT doorheen de opleiding vormen je tot een moderne vakman.

Labo mechanica, pneumatica, hydraulica en elektriciteit vervolledigen je technische vorming. De industrie vraagt een stijgende aandacht voor veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu en ergonomie.

Als afgestudeerden kun je terecht:

 • in de industrie als insteller of bedienaar/programmeur CNC-gestuurde machines, als onderhoudstechnicus van robots, als algemeen onderhoudstechnicus, als werkvoorbereider of in de planning.
 • in het hoger niet-universitair onderwijs van het korte type : bachelor.
 • in specialisaties o.a. regeltechnieken, koeltechnieken, computergestuurde werktuigmachines…
 • in het volwassenenonderwijs voor verdere opleiding.

Elektrische installatietechnieken

5TEIT6TEIT
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands22
Wiskunde22
Realisaties Elektriciteit (*stage)85+*2
TV Elektriciteit
Elektriciteit / Automatisering / Projecten / Technisch tekenen1213

In de 3de graad Elektrische installatietechnieken komen de industriële installatie en de meer complexe aspecten van een residentiële installatie aan bod. De klemtoon ligt op het toelichten van de ontwerpaspecten, het herkennen en verwerken om tot praktische realisaties te komen. Typische attitudes waaraan aandacht wordt gegeven zijn: interesse hebben voor het verwerven van technisch-theoretische kennis en praktische vaardigheden, probleemoplossend denken en handelen, communicatieve instelling en werken in teamverband. Concreet betekent dit dat we toekomstige werknemers opleiden die zich bewegen tussen de opdrachtgever-ontwerper en de zuivere uitvoerder.

De logische instroom voor het 1ste jaar van de 3de graad komt uit de studierichting Elektrotechnieken van de 2de graad. De studierichtingen Elektriciteit-elektronica evenals Elektromechanica kunnen ook als relevante vooropleidingen beschouwd worden.

Afgestudeerden kunnen terecht:

 • als technicus (arbeider of bediende) in de elektriciteitssector: bedrijven die actief zijn in de verkoop, installatie en onderhoud van elektrische en elektronische apparaten. Veel functies in deze sector behoren tot de knelpuntberoepen, het aantal schoolverlaters kan aan de vraag niet voldoen om het aantal tewerkstellingsplaatsen in te vullen.
 • in het 7de specialisatiejaar TSO: Regeltechnieken, Stuur-en beveiligingsstechnieken, Industriële computertechnieken, industriële onderhoudstechnieken.
 • in het voortgezet onderwijs: bachelor elektriciteit, leraar elektriciteit GVSO groep 1.

Bouwtechnieken

5TBT6TBT
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands22
Wiskunde22
Realisaties Bouw (*stage)86+*2
TV Bouw
Organisatie / onderzoek1214

De 3de graad Bouwtechnieken biedt de leerlingen een theoretische en praktische opleiding aan. Alle stadia van ontwerp over uitvoering naar afwerking worden doorlopen via de tekenvakken (schetsontwerpen, architectuur-, beton- en CAD-tekenen), via stabiliteit (sterkteleer, betonberekening), via de technologie (constructie, materialenkennis, …) en toepassingen ervan op de burgerlijke bouwtechnieken. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de bedrijfsorganisatie (meetstaten, bouwplanning en bouwwetgeving, …). De theoretische kennis wordt afgerond met begrippen over topografie.

Praktisch gezien krijgen de leerlingen handvaardigheidsoefeningen in metselen, ijzervlechten, bekisten e.d. Ze voeren materiaalproeven uit in het labo, doen topografische oefeningen op het terrein en bouwen hun praktische kennis uit door bezoeken aan bedrijven en bouwwerven en door de stage. Aan het einde van het 6de jaar moeten de leerlingen een geïntegreerde proef afleggen. Dit heb je nodig om je te kunnen vestigen als zelfstandige.

Afgestudeerden kunnen terecht:

 • in de industrie: als technisch tekenaar op architecten- en studiebureaus, in openbare en gemeentelijke diensten, stedenbouw en ruimtelijke ordening, als werfleider, als technisch consulent, …
 • in het voortgezet onderwijs: specialisatiecursussen in restauratie, landmeterstudies, specialisatie in het werken met bouwplaatsmachines, specialisatie bouwplaatstechnologie en planning, assistent architect, binnenhuisarchitect, landschapsvormgever, …

Houttechnieken

3THT4THT
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands22
Wiskunde22
Realisaties Hout (*stage)108+*2
TV Hout1010
Onderzoek
Organisatie

In de studierichting Houttechnieken komen volgende aspecten in hoofdzaak aan bod:

 • Concept en vormgeving: het produktgericht uitwerken van ontwerpen en eventueel de bijsturing van het voorontwerp formuleren in functie van de praktisch uitvoerbare vormgeving.
 • Voorbereiding van de uitvoering: het maken van uitvoeringstekeningen en schetsen, het uitwerken van geautomatiseerde processen, het opstellen van productplanning en -organisatie, de kostprijsberekening…
 • De uitvoering: methodisch, efficiënt en veilig werken, verantwoord kiezen en gebruikmaken van gereedschappen, machines en materialen. Het deskundig toepassen van technieken.
 • Kwaliteitscontrole via (zelf)evaluatie, rapportering en bijsturing leiden tot een vereiste productiekwaliteit.

Wie behoort tot onze doelgroep?
Ambitieuze jonge mensen met een dosis doorzettingsvermogen, zin voor verantwoordelijkheid en creativiteit. Nauwkeurig en veilig kunnen werken is strikt noodzakelijk. Bovendien verwachten we dat de jonge houttechnieker zich erg flexibel opstelt, bereid is tot navorming en tot kwaliteitsvol en milieubewust handelen.

Afgestudeerden kunnen terecht:

 • in het hoger onderwijs van het korte type
 • in houtverwerkende bedrijven als technicus of technisch commercieel medewerker.
 • als zelfstandige (eventueel na bijscholing en enkele jaren ervaring).

SENSE Chemische procestechnieken

7TCPT
Katholieke godsdienst2
Taal4
Toegepaste fysica2
Toegepaste chemie4
Toegepaste informatica2
Toegepaste mechanica4
Meet- en regeltechniek4
Stage en praktijk8

Wie kan er terecht in de opleiding SENSE Chemische procestechnieken? Eigenlijk alle leerlingen die slaagden in het secundair onderwijs (aso of tso) of een zevende jaar bso gevolgd hebben, maar toch best met de nodige basiskennis van chemie, elektriciteit, fysica of mechanica. In eerste instantie denken we aan leerlingen ui 6 TC, 6 TMVT en 6 TEIT, maar ook leerlingen uit 6TIW, 6TEM, 6IICT en 7 BIE kunnen hier zeker terecht. Voor de leerlingen van 6 TC wordt een “ingangsexamen” gehouden. Als ze slagen kunnen zij worden vrijgesteld van de chemische vakken, aangezien zij die in hun opleiding ruim hebben gehad.

In het curriculum vinden we volgende specifieke vakken terug: meet– en regeltechniek, toegepaste chemie, toegepaste fysica, toegepaste mechanica, toegepaste informatica. Binnen al deze vakken is er zeer ruim aandacht voor praktijk en stage. De totale stagetijd, in het type bedrijven zoals hierboven geschetst, bedraagt twee maanden! Uiteraard heb je naast de zuiver technische vakken nog een klein aandeel algemene vakken, die ook op hun beurt telkens nauw verbonden zijn met je praktijk op de werkvloer. Zo wordt er bij de talen veel aandacht besteed aan de specifieke vakterminologie, het solliciteren, het presenteren, alsook het begrijpen van handleidingen in vreemde talen.

Veel succes !