3de Graad BSO

Elektrische installaties

5BEL6BEL
Engels22
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Project algemene vakken44
Realisaties
Praktijk en stage*1410+*2
Technologie
Installatieleer / Projecten / Technisch tekenen1011
Ondernemend project-1

In de 3de graad BSO Elektrische installaties staat de praktijk centraal. Deze praktische vaardigheid als elektricien wordt ondersteund door technologische en theoretische (elektrische machines) vakken.

In het programmapakket komt de huisinstallatie uitvoerig aan bod: uittekenen, prijsberekening en uitvoering.

Ook het aansluiten en onderhouden van elektrische machines wordt in de praktijklessen grondig behandeld. Tenslotte leert men in de praktijklessen huishoudtoestellen onderhouden en herstellen.

Heel de bovengenoemde opleiding biedt al heel wat perspectieven voor de nijverheid, maar de elektriciteitsopleiding is pas volledig na het 7de jaar Industriële elektriciteit.

Afgestudeerden kunnen terecht:

 • in het 7de jaar specialisatie BSO: Industriële elektriciteit.
 • in de industrie als onderhoudstechnicus.
 • zelfstandig elektricien huisinstallaties.
 • hersteller huishoudtoestellen.

Houtbewerking

5BH6BH
Engels22
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Project algemene vakken44
Realisaties
Praktijk en stage*1613+*2
Technologie en technisch tekenen88
Ondernemend project-1

Centraal in de richting Houtbewerking staan:

 • Het opleiden naar zelfstandig werken.
 • Optimaal omgaan met moderne en traditionele constructies.
 • Het vakkundig en veilig bedienen van de machines.

Net zoals in de 2de graad blijft ook in de derde graad uitvoering een belangrijk thema.

De aandacht gaat uit naar een ver doorgedreven kennismaking en een voortdurende training van nieuwe technologieën, zoals CADtekenen, CNC-gestuurde machines en hedendaagse constructiemethoden. Daarbij wordt uiteraard de traditionele houtbewerking niet uit het oog verloren.

Stap voor stap worden de verschillende fasen in het werkproces aangeleerd en ingeoefend. Het opmaken van een precieze planning, het tekenen van de uit te voeren objecten, het samenstellen van nauwkeurige prijsoffertes en uiteindelijk het afwerken tot degelijke eindproducten: het is de rode draad doorheen elke opdracht.

De verschillende aspecten van de houtbewerking komen aan bod: klassieke evenals hedendaagse meubelen, buiten- en binnenschrijnwerk, trappen, timmerwerken, interieurinrichting enz…

Op het einde van het 6de jaar legt elke leerling een geïntegreerde proef af. Daarin komen alle elementen van de opleiding aan bod. Een werkstuk wordt uitgetekend en vervaardigd. De theoretische verwerking wordt gebundeld in een eindwerk.

Afgestudeerden kunnen terecht:

 • in het 7de jaar specialisatie BSO: Interieur inrichting.
 • in de industrie: als meubelmaker, schrijnwerker, onderhoudsman.

Ruwbouw

5BR6BR
Engels22
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Project algemene vakken44
Realisaties
Praktijk en stage1616
Technologie en technisch tekenen87
Ondernemend project-1

De 3de graad Ruwbouw biedt de leerlingen een polyvalente opleiding die nodig is om met kennis van zaken een verantwoordelijke functie in de nijverheid te bekleden.

De leerlingen leren bouwplannen lezen en duidelijke schetsen maken. Ze bestuderen materialen en constructietechnieken.

Ook een oordeelkundige planning en bestekberekening worden de leerlingen bijgebracht.

Daarenboven doen ze de nodige kennis van topografie op.

In de lessen praktijk doorlopen ze alle stadia: metselen, ijzervlechten, bekisten, betonstorten en andere afwerkingstechnieken.

Via werkplekleren worden de praktijklessen realistisch opgebouwd. Buiten de schoolmuren werken we met onze leerlingen op echte bouwwerven waar we prachtige projecten realiseren.

Afgestudeerden kunnen terecht:

 • in het 7de jaar specialisatie BSO: Dakwerken bouw.
 • in de bouwnijverheid als metselaar, bekister, ijzervlechter.

Centrale Verwarming en sanitaire installaties

5BCV6BCV
Engels22
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Project algemene vakken44
Realisaties
Praktijk
CV / sanitair / stage1412
Elektriciteit22
Technologie
CV22
Sanitair33
Gas12
Elektriciteit22
Ondernemend project-1

Centrale verwarming en sanitaire installaties: Na een vooropleiding in de tweede graad waarin de leerlingen verschillende materialen als koper, zink, kunststof, stalen pijpen en meerlagenbuizen hebben leren bewerken, worden in het 5de en 6de jaar specialisatiecursussen aangeboden.

Deze cursussen bestaan o.a. uit het plaatsen en aansluiten van sanitaire en centrale verwarmingsinstallaties, gasinstallaties en gastoestellen en alle bewerkingen die daarvoor nodig zijn.

In de verschillende cursussen Technologie leren de leerlingen alles over de hydraulische cv- en sanitaire installaties, gasinstallaties en de elektrische aansluitingen ervan. Natuurlijk wordt ook veel aandacht besteed aan de praktische scholing met moderne technieken en gereedschappen. Dit gebeurt deels in de school en deels tijdens stageperiodes in de nijverheid.

In het 6de jaar dienen de leerlingen een geïntegreerde proef af te leggen. Op het einde van het schooljaar kunnen de leerlingen vrijblijvend (en mits het betalen van de verplichte examenkost) het certificaat “Gasmonteur” behalen.

Afgestudeerden kunnen terecht:

 • in het 7de jaar specialisatie BSO: Verwarmingsinstallaties
 • in de specialiteiten: dakwerken, sanitaire installaties, gasinstallaties, centrale verwarming (traditionele en alternatieve energievoorzieningen), kunststofbewerking

Lassen-Constructie

5BL6BL
Engels22
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Project algemene vakken44
Realisaties
Praktijk en stage*1614+*2
Technologie
Technisch tekenen / Technologie / Elektriciteit87
Ondernemend project-1

Lassen-constructie: De leerlingen komen meestal uit de 2de graad BSO Basismechanica optie lassen-werktuigmachines en hebben reeds in de 2de graad de elementaire praktische basistechnieken van het gassmeltlassen en het elektrisch booglassen aangeleerd. In het 5de jaar komt het lassen met de beklede laselektrode in alle hoeknaadvormen en lasposities aan bod, naast het MIG-MAG-lassen.

In het 6de jaar gaan we een stap verder, de bovenstaande lasprocédés blijven we gebruiken met daarbij het TIG-lassen. Stompe lasverbindingen (V-naad, K-naad, I-naad) krijgen dit jaar meer aandacht.

Zowel in het 5de als in het 6de jaar staat uiteraard het lassen van constructies centraal (poorten, hekken, tafels, steunen…) In het 6de jaar is er de noodzakelijke stage in een door ons geselecteerd bedrijf.

Ook beschikken wij in onze werkplaats over een CNC-snijbrandinstallatie en een CNC-plooibank, waardoor er nog een sterkere link ontstaat met de tekenlessen waar de lasser met INVENTOR leert tekenen en het ontwerp direct kan uitbranden met de snijbrander.

Heel de bovengenoemde opleiding biedt al heel wat perspectieven voor de nijverheid, maar de lasopleiding is pas volledig na het 7de jaar Fotolassen.

Afgestudeerden kunnen terecht:

 • in het 7de jaar specialisatie BSO: Fotolassen.
 • in de industrie als lasser-constructeur, kandidaat fotolasser en algemeen onderhoud.

Werktuigmachines

5BW6BW
Engels22
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Project algemene vakken44
Realisaties
Praktijk en stage*1614+*2
Technologie
Mechanica / Technologie / Energiekringen / Technisch tekenen87
Ondernemend project-1

De richting Werktuigmachines: Je voelt je aangesproken tot moderne en snel evoluerende technologieën. Je bent handig en geboeid door praktijk mechanica. Je hebt verantwoordelijkheidszin en interesse om werkstukken te produceren volgens opgelegde kwaliteitsnormen. Dan is de afdeling werktuigmachines iets voor jou. Je bouwt verder op de inzichten en vaardigheden verworven in de 2de graad.

De voorbereiding op klassieke machines zoals slijp-, boor-, draaien freesmachines en een initiatie computergestuurde machines, CAD en ICT dienen zo als basis voor verdere praktische vorming. Door zijn geïntegreerde aanpak verwerf je in deze afdeling de basisprincipes van het CNC-draaien en het CNC-frezen. De praktische kant leer je in een schitterende werkplaats met industriële CNC-machines. Tijdens het 2de semester van het 6de jaar maak je kennis met de industrie via een blokstage van 2 weken.

De geïntegreerde proef is het sluitstuk van je opleiding. Hier breng je al je vakkennis in praktijk. Je neemt zowel het CAD-tekenwerk als de fabricage van de werkstukonderdelen voor je rekening. Daarna monteer je de onderdelen tot een verkoopbaar product.

De industrie vraagt een stijgende aandacht voor veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu en ergonomie. Daarom kun je tijdens het laatste jaar een VCA-attest behalen.

Afgestudeerden kunnen terecht:

 • in het 7de jaar specialisatie BSO: Computergestuurde werktuigmachines.
 • in de industrie: draaier, frezer, CNC-bedienaar, monteerder,

Auto

5BA6BA
Engels22
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Project algemene vakken44
Realisaties
Praktijk
Autotechnieken128
Lassen4-
Stage-8
Technologie
Autotechnieken2-
Benzinemotoren32
Elektriciteit22
Technisch schemalezen11
Dieselmotoren-1
Technologie-1
Ondernemend project-1

Wat heeft de richting Auto te bieden? Naast de algemene vorming leert de leerling werkzaamheden uit te voeren aan voertuigen. Aan de hand van technische informatie leert hij montages en demontages aan motoren, rollend gedeelte en chassis. Hierbij houdt hij rekening met het milieu, veiligheid en kostprijs. De verwerking van gegevens en het lezen van tekeningen en schema’s gebeurt met professionele software. Via stages maakt hij kennis met de bedrijfscultuur van de garage.

Wie kan starten in deze studierichting?
De meest logische vooropleiding is de tweede graad BSO Basismechanica.

Wat na deze studierichting?
De leerling behaalt de startkwalificaties om het beroep van automechanieker te kunnen uitvoeren. Hij neemt verantwoordelijkheid op voor eigen werk en kan na een korte inservicetraining in een garagebedrijf autowerkzaamheden uitvoeren. Hierbij is het belangrijk dat hij de juiste technische informatie kan opzoeken en verwerken.

Verder zijn er vervolgopopleidingen op deze studierichting. We denken daarbij aan Toegepaste autotechnieken, Auto-elektriciteit, Bedrijfsvoertuigen, Diesel en LPG-motoren BSO enzovoort…

Tweewielers en lichte verbrandingsmotoren

5BTV6BTV
Engels22
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Project algemene vakken44
Realisaties
Praktijk
Fietsen44
Motoren44
Stage88
Technologie
Motoren3-
Elektriciteit22
Fietstechniek1-
Rollend gedeelte1-
Technisch tekenen13
Technologie-2
Ondernemend project-1

De richting Tweewielers en lichte verbrandingsmotoren: De leerlingen die het 3de en 4de jaar Basismechanica optie Tweewielers en lichte verbrandingsmotoren begonnen, hebben in hun 4de jaar reeds een vooropleiding gehad over de fiets in al zijn aspecten en bezitten daarnaast reeds een basisvaardigheid in lassen, frezen en draaien. Deze kennis en vaardigheden worden nu uitgebreid.

In het 5de jaar is er de specialisatie in sport- en racefietsen en de studie van de verschillende soorten versnellingsapparaten, zoals Shimano e.d. Voorts gaat de aandacht uit naar bromfietsen en grasmaaiers. De verschillende types met tweetakt- of viertaktmotor worden besproken, gedemonteerd en weer gemonteerd. Daarbij komen ook afstelling en transmissie aan bod.

In het 6de jaar staan de bromfietsen en moto’s centraal. Kettingzagen, elektrische groepen, zware grasmachines en moto’s worden bestudeerd en hersteld .

Aan het einde van het 6de jaar moeten de leerlingen hierover een geïntegreerde proef afleggen.

Afgestudeerden kunnen terecht:

 • in het 7de jaar specialisatie BSO: Diesel- en L.P.G.-motoren.
 • in de industrie: fietsenmaker, brommermecanicien, onderhoud tuinbouwmachines.

Industriële Elektriciteit

7BIE
Frans2
Katholieke godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming2
Nederlands2
Wiskunde2
Realisaties
Praktijk en stages8
Technologie
Machines / Pneumatica / Elektronica / Automatisering4
Ondernemend project2

De richting Industriële elektriciteit

Tewerkstellingsmogelijkheden als:

 • onderhouds – en installatietechnicus in kleine ondernemingen.
 • monteur bij installateurs van huishoudelijke en industriële installaties.
 • magazijnier in elektro-groothandel.
 • hulpelektricien in grote bedrijven.

De leerling komt in contact met industriële apparatuur, op school of in de werkplaats van de stageplaats; door het gebruik van moderne didactische middelen in de theoretische lessen (video, PC…) en nieuwe toestellen en machines in de werkplaats en het labo (PC, PLC , simulatoren …) is de opleiding de realiteit zeer nabij.

Verder krijgen de studenten de kans regelmatig studiebezoeken te brengen aan bedrijven waar moderne en vooruitstrevende technieken worden toegepast.

De bedrijfsstage van de studenten bij gerenommeerde firma’s en bedrijven in gespecialiseerde domeinen geeft de leerlingen de kans om de werkrealiteit te beleven. Gezien hun belangrijke meerwaarde, ook op administratief, sociaal vlak, zijn stages (in een industriële omgeving) bijna onontbeerlijk.

Interieur inrichting

7BIN
Frans2
Katholieke godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming2
Nederlands2
Wiskunde2
Realisaties
Praktijk en stage14
Technologie en technisch tekenen6
Ondernemend project2

Dit jaar van de richting interieurinrichting concentreert zich op het ontwikkelen van probleemoplossend denken, waarbij één of meerdere oplossingen worden uitgewerkt, geanalyseerd en geëvalueerd, waarbij een juiste keuze kan worden gemaakt tussen een waaier van toepassingsmogelijkheden of mogelijke technische verwezenlijkingen.

Het verwerven van belangrijke industriële vaardigheden voor een uitvoerende taak in het bedrijfsleven. Taken die met een grote beroepsfierheid en motivatie, ethisch verantwoord, dienen te worden uitgevoerd.

Het verder specialiseren tot volwaardig machinebediener en zelfs tot machinesteller van CNC-machines. Deze machines worden steeds meer gebruikt in elk produktieproces in de houtverwerkende industrie.

In dit specialisatiejaar worden de leerlingen door het verder uitdiepen van verschillende CNC-technieken zowel theoretisch als praktisch optimaal voorbereid zodat hun tewerkstellingskansen groter worden.

Tewerkstellingsperspectief

 • De vraag naar degelijk opgeleide afgestudeerden met CNC-kennis en voldoende moderne know-how overtreft momenteel het aanbod, ook in de toekomst voorzien we hierin geen wijziging.
 • Dankzij een gespecialiseerde theoretische en praktische opleiding in het 7de jaar Industriële houtbewerking staat een brede waaier van tewerkstellingsmogelijkheden open.

Dakwerken

7BRB
Frans2
Katholieke godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming2
Nederlands2
Wiskunde2
Realisaties
Praktijk en stage15
Technologie en technisch tekenen5
Ondernemend project2

Voor wie?

Het 7de specialisatiejaar Dakwerken maakt deel uit van onze bouwafdeling, maar haalt zijn instroom uit verschillende richtingen. Leerlingen uit 6BSO Ruwbouw kiezen voor Dakwerken om zich na het 6de te specialiseren in een richting die nauw aansluit bij hun opleiding. Op die manier breiden ze hun CV uit met een extra vakgebied waar heel wat aannemers gelukkig mee zullen zijn.

Ook leerlingen uit 6BSO Houtbewerking kunnen voor de richting Dakwerken kiezen nadat ze in het 6de jaar uitgebreid de daktimmerwerken hebben gezien. Leerlingen uit de afdeling Houtbewerking die hun competenties willen uitbreiden, zullen ook geïnteresseerd zijn in dit aanbod. Tenslotte komen ook leerlingen uit 6BSO CV en Sanitair in hun 6de jaar regelmatig in aanraking met dit vakgebied. Dit is zeker een uitgelezen kans, voor hen die minder geïnteresseerd zijn in de verwarmingstechnieken die we ook aanbieden als specialisatiejaar in onze school.

Combinatie school-werkplek

De 15uur praktijk en 5 uur bijhorende theorie wordt een combinatie van lessen op onze school en leren op de werkplek. Op die manier krijg je lessen van leerkrachten met expertise in het vak én leer je kneepjes van het vak op de werkvloer, of in dit geval op het dak. We houden goed contact met stagebedrijven en leveranciers.

Verschillende bedrijven hebben onze school ondertussen al interne opleidingen aangeboden bij hun op het bedrijf. Dit bewijst meteen dat vele bedrijven in het Antwerpse vragen naar goed opgeleide vakmannen die in dit knelpuntberoep aan de slag kunnen gaan. Werk zat dus na deze opleiding.

Wat leer je?

Onder begeleiding oefen je dakdekken en dakdichting. Je leert opdrachten ontleden, realiseren en kwaliteitsvol afwerken. Al doende word je een all-round dakdekker die verschillende types daken (hellend en plat), dakbedekkingen en gevelbekledingen volgens de regels van de kunst kan plaatsen.

Ook het installeren van lichtkoepels, dakvlakramen, dakkapellen, waterafvoer en bliksemafleiders staan op het programma. Je verwerft inzicht in warmtetransmissie en condensatieproblematiek. Hiermee krijg je zicht op de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende toepassingen.

Verwarmingsinstallaties

7BV
Frans2
Katholieke godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming2
Nederlands2
Wiskunde2
Realisaties
Praktijk
Gasketelcombinaties2
Gasoliebranders2
Elektriciteit2
CV-installaties en stage8
Technologie
Gasketelcombinaties2
Gasoliebranders1
Duurzame energie1
Elektriciteit2
Ondernemend project2

Met dit 7de jaar Verwarmingsinstallaties richten we ons tot leerlingen die geslaagd zijn in het 2de leerjaar van de 3de graad BSO Centrale verwarming en sanitaire installaties.

Onze algemene doelstellingen zijn een theoretische en praktische opleiding geven in warmwatertoestellen, milieuvriendelijke technieken, aardgastechnieken, aardgasketelcombinaties en gasoliebranders. Deze technieken vinden een ruime toepassing in de industrie, openbare gebouwen, grootwarenhuizen, ziekenhuizen, sportcentra, scholen, voedingssector, horecasector en huishoudelijke installaties. Herstellingen uitvoeren en de service verzekeren aan al deze installaties gebeurt door gespecialiseerd personeel. Het onderdeel elektriciteit bij brandertechnieken komt hier sterk aan bod zodat elektriciteit dan ook een belangrijk onderdeel in de opleiding is.

De praktijklessen worden aangevuld met stages bij onderhoudsfirma’s van centrale verwarmingsinstallaties. Op het einde van dit schooljaar dient een gespecialiseerd eindwerk (GIP) afgeleverd te worden.

Onze school is erkend om het einde van het schooljaar aan leerlingen die in de verschillende proeven slagen volgende certificaten uit te reiken:

 • certificaat Cerga “Gasmonteur”
 • certificaat “CERGA-professionele gasinstallateur”
 • “certificaat van bekwaamheid inzake gasvormige brandstof module GI”
 • “certificaat van bekwaamheid inzake vloeibare brandstof “

De bezitters van de certificaten gasvormige- en/of vloeibare brandstof kunnen verbrandingscontroles uitvoeren bij verwarmingstoestellen gevoed met stookolie en/of gas. Deze certificaten moeten telkens hernieuwd worden na 5 jaar. Aardgasinstallaties aangelegd door een “CERGA-professionele gasinstallateur” moeten niet meer gekeurd worden door een extern keuringsorgaan.

Het aanvragen van deze certificaten is geheel vrijblijvend. Leerlingen die de certificaten aanvragen moeten de verplichte retributiekosten of examenkosten betalen.

Na dit 7de jaar hebben de leerlingen een bredere basis verkregen zodat zij tewerk kunnen gesteld worden:

 • als zelfstandige.
 • in de groothandel voor sanitair en verwarming.
 • als vertegenwoordiger voor sanitair en verwarming.
 • als onderhoudstechnicus sanitair of verwarming.
 • als werknemer in een installatie- of onderhoudsbedrijf.

Fotolassen

7BFL
Frans2
Katholieke godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming2
Nederlands2
Wiskunde2
Realisaties
Praktijk en stage14
Technologie en labo6
Ondernemend project2

De hoofddoelstelling van de richting Fotolassen is een praktisch-theoretische opleiding en specialisatie, zodat de leerling op het einde van het 7de jaar met succes een erkend certificaat met een bepaalde minimumkwalificatie met één van onder vermelde lasprocédés, kan behalen bij een door de staat erkend controle-organisme.

Men wil kwalitatief hoogstaand laswerk afleveren:

 • met de verschillende lasprocédés: (elektroden-lassen, MIG-MAG-lassen, TIG-lassen),
 • met een verantwoorde keuze van het gebruikte lasprocédé en dito toebehoren,
 • van staal, roestvast staal en aluminium plaatmaterialen,
 • van speciale materialen in alle handelsvormen (pijpen, profielen…)
 • in diverse lasstanden tot zelfs laspositie HL 045,
 • dat moet voldoen aan laboratoriumlascontroles (zowel destructief als niet-destructief).

De bedoeling is leerlingen met een behoorlijke praktische voorkennis met betrekking tot lassen/constructie verder specialiseren tot het afleveren van hoog kwalitatief laswerk.

Tewerkstellingsmogelijkheden:

 • in bedrijven gespecialiseerd in:
  • apparatenbouw (warmtewisselaars, drukketels, vaten…)
  • scheepsbouw en herstellingen,
  • onderhoudslaswerken, pijpfitten…
  • gespecialiseerde lasfirma’s.
 • zelfstandige: gespecialiseerd in laswerk en constructie.
 • een lasser met keuringsattest voor kwaliteitswerk kan uitgroeien tot volwaardig fotolasser.

Tijdens de opleiding:

 • de leerling komt in contact met industriële apparatuur, op school of in de werkplaats van de stageplaats,
 • gezien hun belangrijke meerwaarde, ook op administratief en sociaal vlak, zijn stages in een industriële omgeving bijna onontbeerlijk,
 • de nabijheid van een of meer bedrijven waarmee de school samenwerkt is noodzakelijk.

Computergestuurde werktuigmachines

7BCW
Frans2
Katholieke godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming2
Nederlands2
Wiskunde2
Realisaties
Praktijk en stage14
Technologie en technisch tekenen6
Ondernemend project2

Wanneer je de studierichting werktuigmachines of mechanische vormgevingstechnieken met succes hebt afgerond kun je jezelf verder vervolmaken in het 7de specialisatiejaar Computergestuurde werktuigmachines.

Ben je afgestudeerd in 6BW dan is dit specialisatiejaar een logisch vervolg van je studiecarrière. Na afloop behaal je immers een diploma secundair onderwijs.

Je verwerft een grote praktische kennis betreffende de fabricage op computergestuurde werktuigmachines. Vooreerst leer je verschillende CNC-machines programmeren, stellen en bedienen. Zo beschikken we in onze school over gestuurde draai-, frees- en graveermachines. Als sturingen onderscheiden we FANUC, PHILIPS en SIEMENS.

Je kennis op het vlak van DIN-programmatie wordt uitgebreid. Je leert ook programmeren in dialoog. Naast het programmeren aan de console leer je ook werken via een grafische dialoog.

Technisch tekenen doe je met ACAD en Inventor. Het DXF-bestand importeer je in een CAM-pakket. De werkvoorbereiding voor een werkstuk maak je via het modern CAM-pakket AlphaCAM. Via de postprocessor verzend je het gegenereerde CNC-programma naar de machine. Vermits dit alles elektronisch verloopt spreken we van CAD/CAM.

Uiteraard werk je op CNC-machines met moderne snijgereedschappen. De snijparameters bepaal je online . Een goede kwaliteitscontrole tijdens het productieproces en op de afgewerkte onderdelen maakt deel uit van je verantwoordelijkheid.

Om dit alles te realiseren beschikt de school over een moderne mechanica-werkplaats met de nieuwste machines. Tijdens je opleiding is een specifieke bedrijfsstage ingelast van 3 weken.

De GIP (geïntegreerde proef) is het sluitstuk van je opleiding. Voor een vakjury, samengesteld uit mensen van de industrie en leerkrachten, verdedig je jouw eindwerk.

Toekomstmogelijkheden:
Als afgestudeerde kun je terecht in de industrie als:

 • Steller van gereedschappen.
 • CNC-operator.
 • CNC-steller/-programmeur.
 • Werkvoorbereider.
 • Zelfstandig zaakvoerder…

Auto-elektriciteit

7AE
Frans2
Katholieke godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming2
Nederlands2
Wiskunde2
Realisaties
Praktijk
Auto-elektriciteit4
Stage8
Technologie
Technologie2
Comfort en veiligheid2
Elektriciteit3
Hydropneumatica1
Ondernemend project2

Met het jaar Auto-elektriciteit richten we ons tot leerlingen van een 6de jaar Auto of een 6de jaar Tweewielers en lichte verbrandingsmotoren.

In dit 7de jaar gaat in het vak ‘diesel’ de aandacht vooral naar de inspuitapparatuur. We verdiepen ons in de kennis van de componenten. Dit is noodzakelijk voor een juiste afstelling maar ook voor een exacte storingsdiagnose.

Het vak ‘L.P.G.’ omvat niet enkel de studie van de werking van installatie, maar tevens worden de eigenschappen van vloeibaar petroleumgas en de wettelijke inbouwvoorschriften in verband met veiligheid belicht. Afstelling wordt geoefend op een draaiende motor.

De voornaamste doelstelling van het vak autotechniek is vertrouwd geraken met complexe moderne elektrische installaties en met mechanische systemen die elektrisch en elektronisch worden geregeld en gestuurd. We noemen o.a. benzine-inspuitsystemen, ABS-remsystemen, elektronische ontsteking, centrale vergrendeling, controlesystemen enz.

Veel aandacht gaat naar testprocedures, lezen en gebruiken van schakelschema’s. We leren storingen opzoeken door systematisch testen met gebruik van schakelschema’s, blokschema’s en storingstabellen of testprocedures. De scoop als controle- en meetapparatuur zal hier een vertrouwd instrument worden.

Ook storingen aan dieselinspuitapparatuur of voorgloeisysteem worden onder de loupe genomen. Het blijft bij al deze materie niet enkel bij theoretische inzichten, er zal ook heel wat praktisch handelen bij te pas komen.

Foutloos bedienen van controle – en meetapparatuur, op punt stellen van systemen, tekorten opsporen en herstellen, werkvoorbereiding en kwaliteitszorg wordt door praktijk en stage ingeoefend.

Mecanicien voor onderhoud en herstel van motorfietsen

7BMM
Frans2
Katholieke godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming2
Nederlands2
Wiskunde2
Realisaties
Praktijk
Motortechnieken4
Lassen2
Stage8
Technologie
Elektriciteit2
Technisch tekenen1
Technologie1
Ondernemend project2

Met dit 7de jaar Mecanicien voor onderhoud en herstel van motorfietsen richten we ons tot leerlingen die geslaagd zijn in het 2de leerjaar van de 3de graad BSO Tweewielers en lichte verbrandingsmotoren.

Je volgt een praktisch-theoretische opleiding waarbij inzicht en logisch denken om diagnoses te kunnen stellen belangrijk zijn; Je maakt gebruik van aangepaste moderne meetapparatuur. Je scherpt je manuele vaardigheden aan bij herstellingen.

Dit alles leer je door het demonteren, monteren, hertellen of vervangen, afstellen en inwerkingstellen van componenten. Het gaat om mechanische herstellingen met betrekking tot motoren, transmissie, ophanging, besturing en remmen. De mechanicien kan tevens tune ups uitvoeren, motoren reviseren en elektrische en elektronische defecten herstellen. En waarom kan hij/zij niet ingezet worden bij motorboten, karting, pocket bikes en zeker en vast ook bij herstel en onderhoud van tuinbouwmachines.

De studierichting Mecanicien voor onderhoud en herstel van motorfietsen is een studierichting die toegang geeft tot een beroep met toekomst. Daar het hier gaat over een gespecialiseerde opleiding, hebben de afgestudeerden een zeer grote kans op tewerkstelling. Daarenboven hebben ze een aantal unieke vaardigheden opgedaan en attitudes geleerd tijdens hun ‘werkplaatservaring’.

Volgende opleidingen geven rechtstreeks toelating:
Derde graad:

TSO:

 • autotechnieken

BSO:

 • Tweewielers en lichte verbrandingsmotoren
 • Carrosserie
 • Auto
 • Vrachtwagenchauffeur

Als mecanicien voor onderhoud en herstel van motorfietsen werk je in gespecialiseerde garages en carrosseriebedrijven.

En waarom niet als zelfstandig uitbater van een motorfietsenhandel?