2de Graad TSO

Industriële wetenschappen

3TIW4TIW
Aardrijkskunde11
Chemie11
Engels22
Frans33
Geschiedenis11
Informatica11
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Wiskunde55
Toegepaste wetenschappen en Engineering
Elektronische processen55
Elektriciteit / Elektronica44
Mechanica22

Het programma van deze studierichting waarborgt een hoogstaande algemene vorming, een uitgebreide en grondige opleiding in wiskunde en wetenschappen en een niet-gespecialiseerde ruime technische vorming.

Mogelijkheden na de 2de graad TSO Industriële wetenschappen:

 • De 3de graad TSO richting IW, die rechtstreeks leidt naar het voortgezet onderwijs, zowel een master- of bacheloropleiding. – De 3de graad TSO studierichting Elektromechanica, Industriële ICT of Chemie, vooral voor leeringen die in de 2de graad IW uitgesproken moeilijkheden hebben voor wiskunde en/of taalvakken. Deze studierichting vormt een echte voorbereiding op voortgezet onderwijs (o.m. master of bachelor techniek of wetenschappen, lerarenopleiding…) Om de overgang van IW naar de 3de graad te vergemakkelijken zijn de programma’s van de technische vakken van EM en IW in de 2de graad op elkaar afgestemd.

Techniek-Wetenschappen (=Chemie)

3TTW4TTW
Aardrijkskunde11
Biologie11
Chemie33
Engels22
Frans33
Fysica22
Geschiedenis11
Informatica11
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Wiskunde55
Toegepaste Biologie11
Toegepaste Chemie44
Toegepaste Fysica22

In het 3de jaar beperkt de opleiding zich tot de studie van de basisstoffen en hun eigenschappen. In het labo maakt men kennis met basistechnieken en toestellen die in het labo aanwezig zijn. In het 4de jaar bestudeert men de verschillende anorganische reactietypen en start men met eenvoudige kwantitieve chemie en de basis van de organische scheikunde. Praktisch gezien betekent dit, dat de leerlingen die een 3de jaar IW volgden ook in het 4de jaar Techniek-wetenschappen terecht kunnen.

Mogelijkheden na de 2de graad TSO Techniek-wetenschappen:

 • De 3de graad TSO studierichting Chemie, die toegang geeft tot het voortgezet onderwijs. (o.m. master of bachelor wetenschappen of lerarenopleiding).

Elektromechanica

3TEM4TEM
Aardrijkskunde11
Chemie11
Engels22
Frans22
Fysica11
Geschiedenis11
Informatica11
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Wiskunde44
Elektromechanische processen55
Mechanica22
Elektriciteit + Labo33
Schakeltechnieken33

De studierichting Elektromechanica is, technisch gezien, de meest polyvalente studierichting die onze school aanbiedt. In de 2de graad wordt, vooral in de technische vakken, de basis gelegd waarop in de 3de graad (5de en 6de jaar) wordt voortgebouwd.

Mogelijkheden na de 2de graad TSO Elektromechanica:

 • De 3de graad TSO studierichting Elektromechanica, Industriële ICT. Deze studierichtingen vormen een voorbereiding op de nijverheid enerzijds en op voortgezet onderwijs anderzijds. (o.m. master of bachelor techniek, lerarenopleiding.)
 • De 3de graad TSO van het industriële type, studierichting Autotechnieken, Mechanische vormgevingstechnieken of Elektrische installatietechnieken. Deze studierichtingen, met meer praktijk en technische vakken en dus minder algemene vakken, zijn aanbevolen voor leerlingen die theoretisch zwakker zijn. Verder studeren na de 3de graad kan in het hoger onderwijs van het korte type.

Elektriciteit-Elektronica

3TEE4TEE
Aardrijkskunde11
Chemie11
Engels22
Frans22
Fysica11
Geschiedenis11
Informatica11
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Wiskunde44
Elektriciteit33
Elektronica44
Schakeltechnieken44
Mechanica22
Toegepaste Chemie11
Toegepaste Fysica11

De studierichting Elektriciteit-elektronica is sterk verwant met de studierichting Elektromechanica. De nadruk ligt hier vooral op de elektrische vakken. De mechanische vakken worden hoofdzakelijk vervangen door elektronica.

Mogelijkheden na de 2de graad TSO Elektriciteit-elektronica:

 • De derde graad TSO studierichting Industriële ICT. Deze studierichting vormt een voorbereiding op de nijverheid enerzijds en op het voortgezet onderwijs anderzijds (o.m. master en bachelor techniek).
 • De derde graad TSO van het industriële type, studierichting Elektrische installatietechnieken. Deze studierichting met meer praktijk en technische vakken is aanbevolen voor leerlingen die theoretisch zwakker zijn. Verder studeren na de 3de graad kan nog als bachelor.

Mechanische technieken

3TMT4TMT
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen11
Nederlands44
Wiskunde33
PV Mechanica
Realisaties (draaien en frezen / lassen / CNC / plaatbewerking)1010
TV Mechanica
Technologie / Technisch tekenen / Mechanica6-
Technologie / Technisch tekenen / Mechanica-6

Deze technische studierichting (MT) opent voor jou de wereld naar de moderne industrie. Het is een praktisch-technische studierichting waar de nadruk zowel ligt op de technische kennis als op de praktische vaardigheden. Vanaf de tweede graad kies je voor één specialiteit met een sterk specifieke opleiding. In deze afdeling leer je computertekenen en omgaan met moderne computergestuurde machines. Je maakt kennis met lastechnieken en machinale bewerkingen zoals draaien, frezen en slijpen. Bovendien krijg je een beperkte opleiding elektriciteit en algemene informatica. Deze goed gevormde technici zijn fel gegeerd op de arbeidsmarkt.

Mogelijkheden na de 2de graad TSO Mechanische technieken:

 • De 3de graad TSO van het industriële type, studierichting Mechanische vormgevingstechnieken, voor leerlingen die in het 4de jaar TSO geen moeilijkheden hadden met hun algemene vakken. In deze 3de graad vervolmaken ze zich in het gebruik van werktuigmachines, o.a. met computergestuurde machines. Met het oog op onderhoud leer je ook de basisprincipes van pneumatica en hydraulica.
 • De 3de graad TSO van het industriële type, studierichting Autotechnieken.
 • De 3de graad BSO met de nadruk op het vervolmaken van praktische en technische vaardigheden. Mogelijke studierichtingen: Werktuigmachines, Auto, Lassen-constructie, Tweewielers en lichte verbrandingsmotoren, Centrale verwarming en sanitaire installaties.

Elektrotechnieken

3TEL4TEL
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen11
Nederlands44
Wiskunde33
PV Elektriciteit
Realisaties88
TV Elektriciteit
Elektriciteit en lab43
Installatiemethoden en tekenen45

In de richting Elektrotechnieken ligt het accent op de technische en praktische vorming. Na het 4de jaar moeten de leerlingen bekwaam zijn om een woning volledig te voorzien van elektrisch comfort, conform aan het Algemeen Reglement van Elektrische Installaties (AREI). Praktisch moeten ze alle licht- en krachtinstallaties kunnen uitvoeren voor huisinstallaties en kleine bedrijven. De praktijk bevat ook het opzoeken en analyseren van storingen.

Mogelijkheden na de 2de graad TSO Elektrotechnieken:

 • De 3de graad TSO van het industriële type, richting Elektrische installatietecnieken, voor leerlingen die in het 4de jaar geen moeilijkheden hadden met hun algemene vakken. In deze 3de graad komen alle elektrische machines en regelingen aan bod.
 • De 3de graad BSO richting Elektrische installaties met de nadruk op het vervolmaken van praktische en technische vaardigheden.

Bouwtechnieken

3TBT4TBT
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen11
Nederlands44
Wiskunde33
PV Bouw
Realisaties88
TV Bouw
Onderzoek33
Organisatie55

De studierichting Bouwtechnieken is de specifieke onderbouw voor de 3de graad Bouwtechnieken. Veel andere uitwijkmogelijkheden heeft men niet. Met moet voor deze richting dus een bewuste keuze maken. Er wordt in de 2de graad Bouwtechnieken veel aandacht besteed aan de theoretische opleiding van de toekomstige bouwtechnieker. Naast de theorie haalt ook de praktijk een behoorlijk niveau met aandacht voor metsen, bekisten en ijzervlechten.

Mogelijkheden na de 2de graad TSO Bouwtechnieken:

 • De 3de graad TSO van het industriële type, richting Bouwtechnieken, voor leerlingen die in het 4de jaar geen moeilijkheden hadden met hun algemene vakken.
 • De 3de graad BSO, richting Ruwbouw, met nadruk op het vervolmaken van praktische en technische vaardigheden.

Houttechnieken

3THT4THT
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Katholieke godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen11
Nederlands44
Wiskunde33
PV Hout
Realisaties88
TV Hout
Onderzoek22
Organisatie55

In deze studierichting wordt gestreefd naar een evenwichtige combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes rond het vakgebied ‘hout’. Specifiek in de tweede graad worden basisvaardigheden aangeleerd die steeds gepaard gaan met het procesmatig denken en handelen. De leerlingen leren hoe een productieproces van een houtproduct ontstaat, hoe het wordt ontwikkeld, in productie gepland en uitgevoerd. De praktische vaardigheden worden in de eerste fase manueel aangeleerd, geleidelijk wordt er gebruik gemaakt van de meest conventionele machines. Het is belangrijk dat de leerlingen hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen, zich kunnen uiten en een eigen mening kunnen vertolken.

Mogelijkheden na de 2de graad TSO Houttechnieken:

 • De 3de graad TSO Houttechnieken, voor die leerlingen die in het 4de jaar geen moeilijkheden hadden met hun algemene vakken.
 • De 3de graad BSO, richting Houtbewerking. Hier ligt de nadruk op het vervolmaken van de praktische vaardigheden (machinewerk).