Schoolreglement

Onder het motto ‘goede afspraken maken goede vrienden’ heeft onze school een aantal leefregels opgesteld. We noemen die leefregels het schoolreglement.

U vindt het hier: Schoolreglement 2018-2019.