Studieleiders

Marc Van Beneden
1ste graad

Patrick Van Dyck
2de graad

Dries Geeraerts 
3de graad

Vertrouwen vormt de basis van onze opvoedingsrelatie met de leerlingen. Jongeren moeten ervaren dat wij hen ‘graag zien’.

Als leerlingbegeleiding willen we alle leerlingen die ons worden toevertrouwd op een authentieke en oprechte manier helpen, begeleiden en ondersteunen in hun zoektocht naar het juiste evenwicht tussen vrijheid en verantwoordelijkheid.

Een open en transparant overleg met onze leerkrachten en een nauwe samenwerking met ouders en ondersteunende partners vormen het fundament van deze zoektocht.

Ook het bieden van structuur en het trekken van grenzen, op een hartelijke en redelijke manier, zijn onontbeerlijk op de weg naar jong volwassenheid.

Het opvoedingsproject, eigen aan onze Don Bosco-school, dient niet enkel als gids en kompas in ons handelen en doen, maar bepaalt ons hele ‘zijn’.

Wat doen wij?

Wij, leerlingbegeleiders, helpen en begeleiden leerlingen:

 • Bij de opvang van nieuwe leerlingen
 • Bij (problematische) laatkomers
 • Bij (langdurige) afwezigheden
 • Bij oudercontacten
 • Bij studiekeuze
 • Bij heroriëntering
 • Bij het bewaken van de klassfeer en de groepsdynamiek
 • Bij het organiseren en begeleiden van klassikale herstelgerichte gesprekken
 • Bij pestproblematiek
 • Bij leren en studeren
 • Bij leer- en gedragsstoornissen
 • Bij moeilijkheden thuis

De studieleiders vergaderen bovendien wekelijks met de directeur.