Studiebewijs verloren?

Wanneer je afstudeert vind je in je persoonlijk dossier van je school alle studiebewijzen die je tijdens je schoolloopbaan behaalde.

Je diploma, of je hoogst behaalde studiebewijs en mogelijk andere attesten, zullen aan je werkgever of aan de directie van je volgende school getoond moeten worden.

Maak daarom de nodige kopieën van deze studiebewijzen en geef de originelen nooit uit handen, aangezien deze maar éénmalig kunnen worden afgeleverd.

Mochten je studiebewijzen later alsnog zoek raken, kan je hiervoor wel een vervangend attest bekomen, mits betaling van 20.00 € voor de administratieve kosten (of 27.00 € wanneer je verkiest dat wij de documenten aangetekend opsturen).

Het aanvragen van deze vervangende documenten kan je doen via deze weg:

Stuur ons een mailtje naar leerlingensecretariaat@dbh-lln.be met vermelding van volgende zaken:

Naam Voornaam

Geboortedatum en – plaats

Huidig adres

Telefoonnummer / GSM nummer

Email adres

Aard van verloren document

Schooljaar van verloren document

Klas + Studierichting
Belangrijk om weten is dat jouw aanvraag pas wordt behandeld na ontvangst van 20.00 € voor documenten die je zelf komt ophalen (of 27.00 € voor aangetekend opsturen)

op volgend rekeningnummer van de school:

DON BOSCO T.I. HOBOKEN

IBAN BE78 7331 4138 3186

BIC – KREDBEBB

REFERENTIE: VERLOREN DOCUMENT+NAAM EN VOORNAAM

Van zodra de gevraagde documenten klaar zijn, word je telefonisch gecontacteerd.

De documenten kunnen dan tijdens de schooluren worden afgehaald.

Gelieve er rekening mee te houden dat een aanvraag tot 3 weken in beslag kan nemen.