Praktisch

Welkom op onze school! Je komt in een open huis : Don Bosco, een school met open deuren. Wandel er met een gerust hart binnen, voel je thuis! Leraars, leraressen, personeel en leerlingen bouwen hier samen met jou aan de toekomst, aan jouw toekomst. Steen voor steen, muur per muur, met geduld en vastberadenheid proberen we er iets van te maken, tot een goed resultaat te komen. Wees niet bevreesd, je eerste steen ligt er al en die is over het algemeen de moeilijkste. Hopelijk wordt dit jaar een succesvol bouwjaar voor jou en zet je aldus een stap dichter naar je dromen in een verre toekomst.

Maak er iets van…

Op school ontmoet je een heleboel mensen. Mensen met wie je gedurende Eén of meerdere jaren moet samenleven, samenwerken en vooral samen studeren. een deel van deze mensen zal je in je klas ontmoeten:

Klas, een lokaal, een afdeling, maar vooral een sfeer. Een sfeer van goede verstandhouding en ook van goede studiezin. Deze sfeer komt er niet vanzelf. Je moet die mee helpen opbouwen.

Hoe?

Vrij simpel: je kan je klasgenoten helpendoor ze een deel van de leerstof uit te leggen waarmee ze moeilijkheden hebben. Of nog: een klasmakker is ziek, hou dan zijn notities bij en vul ze aan. Zorg voor eenheid en de verstandhouding verbetert ogenblikkelijk. Geef nooit de schuld aan een ander als je zelf ergens bij betrokken bent.

Stoot niemand uit, maar reik als eerste terug de hand na een ruzie. Stoot ook jezelf niet uit, maar zet je in voor alle soorten klasactiviteitenzoals sport, voettocht, enz… Zo worden jullie vrienden die iets voor elkaar betekenen. Maar er zijn niet alleen je klasgenoten. Er zijn ook nog je klastitularis en de studieleider van jouw afdeling. Bij deze mensen kan je terecht voor allerhande klasproblemen en klasvoorstellen. Ze zullen je zeker helpen waar het kan. Tracht met je klas iets positief te bereiken in deze soms toch negatieve wereld. Dit bereik je alleen door een goede en gezellige sfeer op te bouwen waar iedereen het fijn vindt om te komen. Je zal zien dat het jezelf en je resultaten ten goede komt.

Lesuren

1ste Graad

1ste lesuur

08:30u – 09:20u

2de lesuur

09:20u – 10:10u

3de lesuur

10:20u – 11:10u

4de lesuur

11:10u – 12:00u

middagmaal + recreatie van 12.00 u tot 13.00 u

5de lesuur

13:00u – 13:50u

6de lesuur

13:50u – 14:40u

7de lesuur

14:50u – 15:40u

8ste lesuur

15:40u – 16:30u*

*Het 8ste uur is enkel mogelijk voor het 2de jaar A.

2de Graad BSO

Voor de 2de graad BSO eindigt de schooldag op maandag en dinsdag op 16.30 uur en op donderdag en vrijdag om 15.40 uur.

2de, 3de en 4de graad TSO (3de, 4de, 5de, 6de, 7de jaar)

Idem + 8ste lesuur van 15.40 u tot 16.30 u (alle dagen).

Woensdagnamiddag

Woensdagnamiddag is iedereen vrij!

De leerlingen moeten 5 minuten voor aanvang van de lestijden op school aanwezig zijn.

Studentenkaart

Deze kaart vertelt ons of je ouders toesteming geven om ‘s middags naar huis te gaan. Alle leerkrachten kunnen dan die toestemming dankzij deze kaart controleren. Je kan deze kaart eveneens gebruiken om in de school spelmateriaal te ontlenen en om buiten de school eventueel korting te verkrijgen op allerhande toeganskaarten.

Schoolverzekering

De schoolverzekering dekt lichamelijk letsel, opgelopen door ongevallen overkomen in de school of op de RECHTSTREEKSE weg naar school of naar huis. Stoffelijke schade, berokkend aan of door de leerling wordt niet gedekt door deze verzekering. Hiervoor is uw familiale polis of de verplichte verzekering van motorvoertuigen van toepassing. Bij eventueel lichamelijk letsel neem je zo vlug mogelijk contact op met de studiebegeleider die na het toedienen van van de E.H.B.O. (eerste hulp bij ongevallen) de verzekeringsformulieren invullen, indien de verwondingen ernstig lijken. Verdere verzorging in een ziekenhuis en latere bezoeken aan een arts naar eigen keuze gebeuren onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Nadien bezorgt u ons de ingevulde uitgavenstaat , eventueel vergezeld van apothekersrekeningen. De school bewaart het ongevallendossier 5 jaar. De verzekeringsmaatschappij bewaart slechts 3 jaar tenzij voor langdurige letsels (bv. Tandkwetsuren tot de leeftijd van 21 jaar).