Alles over schooljaar 2019-20: het inschrijven, de infomomenten en de opendeurdag

26/04/2019 - 13:03

Op 1 september 2019, volgend schooljaar dus, start de vernieuwing in het secundair onderwijs.

Wij zijn er alvast klaar voor.

Eens te meer bevestigen we onze positie in het Antwerpse als dé onderwijsverstrekker voor wetenschappen en techniek. Dat doen we al decennia lang.

Al zeventig jaar zijn wij hierin toonaangevend. Al zeventig jaar zijn wij STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Wat zijn nu de krijtlijnen van het nieuwe beleid en hoe implementeert Don Bosco Hoboken die?

De eerste graad

Een brede eerste graad met een ernstige knipoog naar wetenschappen en techniek

De algemene vorming

Op 1 september 2019 start de vernieuwing in het secundair onderwijs. In de nieuwe structuur zal de studiekeuze getrapt verlopen. Elke graad speelt hierin zijn rol. De eerste graad heeft een observerend en oriënterend karakter. De leerlingen leren ontdekken wie ze zijn, waar hun interesses en mogelijkheden liggen. In de vastgelegde algemene vorming komen alle vormingscomponenten aan bod. Zo krijgen leerlingen alle ruimte om hun interesses en mogelijkheden te verkennen en te ontplooien, zodat ze op het einde van de eerste graad een gemotiveerde keuze kunnen maken voor de tweede graad: voor een studiedomein op basis van hun interesse en voor de finaliteit (doorstroom of arbeidsgericht) op basis van hun abstractievermogen.

Verkennend project en basisopties

Om in de eerste graad als leerling een duidelijk inzicht te krijgen in zijn interesses en abstractievermogen bieden we verbredende en verdiepende doelen aan. In het eerste jaar van de eerste graad zal dit gebeuren via een aantal verkennende keuze-uren. In het tweede jaar van de eerste graad zal de leerling een basisoptie kunnen kiezen om zo de mogelijke interesse al dieper te verkennen. Deze basisoptie is nog geen definitieve keuze naar de tweede graad toe. Ook de basisoptie blijft een verkennend karakter hebben.

In het eerste jaar richten we een aantal keuze-uren in die de interesse voor de basisopties in het tweede jaar zullen versterken. Je kan kiezen uit drie verkennende projecten in 1A en uit één verkennend project in 1B.

Voor het eerste jaar A-stroom:

  • Verdieping talen en verbreding wetenschappen
  • Verkennend project STEM techno-lab
  • Verkennend project STEM doe-lab

Voor het eerste jaar B-stroom:

  • Verkennend project STEM doe-lab

Don Bosco Hoboken is een domeinschool voor wetenschap en techniek. Daarom hebben we gekozen voor de volgende basisopties in het tweede jaar:

Voor het tweede jaar A (5 lesuren):

  • STEM-wetenschappen
  • STEM-technieken
  • Moderne talen – wetenschappen

Voor het tweede jaar B (10 lesuren):

  • STEM-technieken

Differentiëren, remediëren en zorgen voor elkaar

In de eerste graad willen we ook bewust inzetten op een zorgbrede werking waardoor leerlingen die er extra nood aan hebben, bijkomend ondersteund kunnen worden. We zullen dit aan de hand van verschillende werkvormen gestalte geven. Dit zowel binnen als buiten de algemene vorming.

We kiezen daarom voor een flexibel traject waarin de leerlingen die het moeilijk hebben worden bijgewerkt voor Nederlands, Frans en wiskunde. Leerlingen die geen achterstand hebben kunnen in datzelfde traject opdrachten krijgen ter verdieping van de algemene vorming of ter verkenning van hun technische talenten.

De tweede en de derde graad

Vanaf de tweede graad zijn we een domeinschool voor wetenschappen en techniek (STEM-school) met zowel richtingen om door te stromen naar het hoger onderwijs (doorstroom/ASO), als ook richtingen om je klaar te stomen voor de arbeidsmarkt (arbeidsmarktgericht/BSO) of met richtingen waarbij de beide opties nog open liggen (doorstroom naar vervolgonderwijs-arbeidsmarkt/TSO). De studierichtingen in de tweede graad zijn nog voldoende breed, zodat overgangen binnen een studiedomein en tussen bepaalde studiedomeinen nog mogelijk zijn. Daarom is het goed dat we een school zijn die een brede waaier van studierichtingen aanbiedt binnen eenzelfde domein van wetenschappen en techniek, zowel doorstroom als arbeidsgericht.

In de derde graad worden de studierichtingen sterker en fijnmaziger geprofileerd naar inhoud en perspectief.

Infomomenten

Infovoormiddag: zaterdag 23 februari 2019 om 10u

Infoavond meld-je-aan: maandag 18 maart 2019 van 17u tot 19u

Opendeurdag: zaterdag 27 april 2019 van 10u tot 17u

Infoavond: vrijdag 28 juni van 17u tot 19u

INSCHRIJVEN:

Voor 1A en 1B Digitaal aanmelden via de website: www.meldjeaan.antwerpen.be

(alle scholen binnen LOP-Antwerpen doen mee met het digitaal aanmelden)

Voorrangsperiode broers/zussen en kinderen personeel

Van woensdag 13/02/2019 tot en met woensdag 27/02/2019

Aanmeldperiode alle leerlingen

Van vrijdag 15/03/2019 tot en met vrijdag 5/04/2019

Communicatie naar ouders en scholen

Van donderdag 2/05/2019 of maandag 6/05/2019

Effectief inschrijven op school

Van vrijdag 10/05/2019 tot en met dinsdag 4/06/2019

Met ticket van meld-je-aan: Op afspraak (school contacteert de ouders met een ticket)

Zonder ticket van meld-je-aan: in chronologische volgorde vanaf vrijdag 10/05 om 9u30

Vanaf het 2de jaar

Inschrijven vanaf de eerste week na de paasvakantie of op de opendeurdag van 27 april 2019.