Nieuwbouw

06/07/2016 - 14:25

In de lagere scholen is het momenteel soms al “vechten” voor een plaatsje. Binnen enkele jaren wordt er ook een grote groei verwacht van het aantal leerlingen in het secundair onderwijs, vandaar dat capaciteitsuitbreiding absoluut noodzakelijk is. Omdat ook de huidige praktijkruimtes soms te klein behuisd zijn, is de school enkele jaren geleden al gestart met een nieuwbouwproject en een algemeen masterplan  In 2011 werd een grond aangekocht aan de Schoonselhoflei. Dit terrein sluit aan op de sporthal van de school en was dus ideaal gelegen. Nadien volgde dan een lange fase van plannen, financiering, ontwerpen, ….. De ontwerpopdracht werd toegekend aan het Antwerps architectenbureau Markant. En met de nodige fierheid kunnen  we melden dat Markant recent de prestigieuze Arch School Award ontving voor het beste toekomstig schoolproject. De motivatie van de jury was duidelijk : “Heritage. Architectuur die door zijn industrieel karakter verwijst naar zijn specifieke functie. Maar op een hedendaagse wijze toegepast én aansluitend op de omgeving. Eenvoud en respect voor de bestaande architectuur van de site. Alsof het er altijd bijhoorde en toch authentiek vernieuwend. Past in masterplan voor de hele site nieuwbouw op aangekocht terrein.”

Ondertussen zijn de werken al een tijdje bezig. De funderingen zijn klaar, de betonplaat is gegoten en momenteel is men volop bezig aan de bovengrondse constructie. Als alles goed loopt zouden de werken moeten afgerond zijn tegen april 2017, zodat in het schooljaar 2017-2018 de nieuwe ruimtes  stapsgewijze in gebruik kunnen genomen worden.  Normaal zou de bouwafdeling daar terecht kunnen bij de start van het schooljaar. Er is ook ruimte voor zes grote projectklassen voor de afdeling elektriciteit waar zowel praktijk als theorie kan gegeven worden. Die lokalen worden zelf ingericht, samen met de leerlingen. Nadien volgt dan de herverdeling in het huidige P-gebouw. Enkele afdelingen verhuizen, andere krijgen er heel wat extra ruimte bij, zodat er per leerling meer werkruimte is. Op deze manier kunnen onze leerlingen didactisch meer  verantwoord én veiliger werken.

Ook voor de omgevingsaanleg zijn er heel wat plannen met veel plaats voor groen. Aan de binnenkant van de school worden overkappingen en luifels voorzien voor overdekte buitenleszones (bijvoorbeeld bekistingstechnieken), materiaalopslag, schoolvoertuigen, afvalcontainers,….

Bij een nieuw gebouw hoort traditioneel  een eerstesteenlegging. Deze vond plaats op vrijdag 24 juni, voorafgaand aan het personeelsfeest. Het werd een feestelijk en ludiek moment. Onder de genodigden havenschepen Marc Van Peel, voorzitter van het DBOC Bart Decancq, huidig schoolpersoneel, maar ook heel wat oud-collega’s die tevreden vaststelden dat hun Don Bosco nog steeds een levende school is met oog voor leerlingen ! (db)